ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการสุขภาพจิต STRONG STOP STRESS”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

       ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการสุขภาพจิต STRONG STOP STRESS”

      จัดโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองความเครียด ส่งเสริมสุขภาพจิต และแนะนำแนวทางการจัดการความเครียด ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ณ ลานหน้าธนาคารออมสิน อาคาร M Square ชั้น 2 เวลา 9.00-17.00 น.

| ผู้เขียนข่าว Kruawan Konyoo | อ่านข่าวทั้งหมด 1369 ครั้ง