ขอเชิญนักศึกษาพยาบาล และคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “วันพยาบาลแห่งชาติ”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษา และคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "วันพยาบาลแห่งชาติ"  

        จัดโดยคณะกรรมการบริการวิชาการและส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อจัดบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนฟรี ในวันนี้ 25 ตุลาคม 2563  เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ วัดแม่ข้าวต้มท่าสุด 

       

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 409 ครั้ง