กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาล้ยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 25 กันยายน 2563

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

     รองศาสตราจารย์ ดร. ชมนาด พจนามาตร์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้นำคณาจารย์ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาล้ยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 25 กันยายน 2563  โดยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 160 รูป ณ โถงอาคารเรียนรวม 1 ในเวลา 7.00 น.  และพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมสมเด็จย่า เวลา 9.00 น. จากนั้นจึงเป็นพิธีทางศาสนาและพิธีถวายผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา ก่อนเข้าสู่กิจกรรมรายงานประชาชน โดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี รายงานพัฒนาการ/ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงเป็นพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้รับทุน

   ทั้งนี้ อาจารย์มัลลิกา มาตระกูล อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากรางวัล พยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 

ติดตามภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/MFUTODAY/posts/753402452111818

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 328 ครั้ง