กิจกรรมบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2563

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

      ผศ.ดร.รัชนี มิตกิติ ประธานบริการวิชาการสำนักวิชาฯ และ ผศ.ขนิษฐา พิศฉลาด ประธานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักวิชาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออกบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศาสนา เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ งานกฐิน วัดแม่ข้าวต้มท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2563 
      กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำบุญทอดกฐิน ฐานบริการประเมินสุขภาพต่างๆ เช่น การวัดความดันโลหิต การให้ความรู้ด้านสุขภาพ การให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ หน่วยปฐมพยาบาล และโรงทานทั้งอาหารคาวหวาน ทุกกิจกรรมได้รับการตอบรับอย่างมากจากประชาชนที่มาร่วมงาน

| ผู้เขียนข่าว Kruawan Konyoo | อ่านข่าวทั้งหมด 352 ครั้ง