กิจกรรม”ทำกระทงใบตอง”เนื่องในเทศกาลลอยกระทง

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

    ส่วนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรม “ทำกระทงใบตอง” เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563
    กิจกรรมประกอบด้วย การทำกระทงจากคณาจารย์ และการประกวดกระทงของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 โดยได้รับการสนับสนุนของรางวัลจาก รศ.ดร.ชมนาด พจนามาตร์ คณบดีฯ และ ผศ.ขนิษฐา พิศฉลาด ประธานส่วนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ อาคารสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 577 ครั้ง