พิธีถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

        รศ.ดร.ชมนาด พจนามาตร์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในในพิธีถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในโอกาสนี้คณาจารย์ และนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวัน พุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563  เวลา 7.00 น.
 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ : www.facebook.com/MFUTODAY/posts/772992536819476

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 340 ครั้ง