โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการดูแลโดยการปฏิบัติการพยาบาลที่อ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์” (ต่อเนื่องครั้งที่ 2)

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

     สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการดูแล โดยการปฏิบัติการพยาบาลที่อ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์” (ต่อเนื่องครั้งที่ 2) ให้แก่พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
     วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา และคณาจารย์จากทุกสาขาวิชาของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมเป็นทีมวิทยากรของการปฏิบัติการ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมประจวบ ภิรมย์ภักดี ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB:  https://www.facebook.com/NSMFU 
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 377 ครั้ง