บริการวิชาการเรื่อง “หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่องานบริการ”

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

      คณาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผศ.ปิยะภร ไพรสนธิ์ และผศ.พรทิพย์ สารีโส จัดบริการวิชาการเรื่อง “หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่องานบริการ” ให้แก่นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมการบริการ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารปรีคลินิก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: www.facebook.com/NSMFU
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 301 ครั้ง