ขอเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

        ขอเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า ในวันอังคาร ที่ 15  ธันวาคม  2563 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้อง Faculty Lounge (320) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 อาคารสำนักวิชา

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 425 ครั้ง