จัดพิธีทำบุญสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา


สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสการสถาปนาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 14 ปี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชมนาด พจนามาตร์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานจุดเทียบธูปบูชาพระรัตนตรัย และประกอบพิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ ห้องพักรับรอง (faculty lounge) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ อาคาร E2 ชั้น 3 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณาจารย์ ทีมเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น.

 

 

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 322 ครั้ง