เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๓ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๔

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

    ♥️ ส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๓ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๔ ♥️
   ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และหัวหน้าหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทั้งในและนอกพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งมอบกระเช้าและของขวัญสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ 
   คณาจารย์และนักศึกษาของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์รู้สึกซาบซึ้งใจที่ทุกแหล่งฝึกปฏิบัติงานฯ  ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนการเรียนการสอนของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ด้วยดีเสมอมา เราขอขอบพระคุณ และส่งมอบความรัก และความปรารถนาดีให้ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 324 ครั้ง