การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐานและการปฐมพยาบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน (ชรบ.) ต.นางแล

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.รัชนี มิตกิตติ จัดการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐานและการปฐมพยาบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน (ชรบ.) ต.นางแล จำนวน 200 นาย

ได้รับเกียรติจาก คุณสุริยา อุตเจริญ กำนันตำบลนางแล เปิดพิธีการอบรม

กิจกรรมในภาคเช้า ประกอบด้วย

- การประเมินผู้ป่วยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชัก เป็นลม หมดสติ และส่งต่อ วิทยากรคือ อ.นาตญา พแดนนอก

- การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน อุบัติเหตุท้องถนน ตกน้ำ สำลักน้ำ โดย ผศ.วราภรณ์ แย้มมีศรี

กิจกรรมในภาคบ่าย ประกอบด้วย

- การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการช่วยเหลือปฐมพยาบาลคนเป็นลม หมดสติ และการยกเคลื่อนย้าย

ทั้งนี้ค่าตอบแทนวิทยากรได้มอบให้กับกองทุนดับไฟป่า ชรบ. ทั้งหมด

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00-15.00 น.

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่

FB: https://www.facebook.com/NSMFU

website: https://nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 311 ครั้ง