พิธีมอบเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 และอุปกรณ์สู้ไฟป่าสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัย ในจังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

         ศูนย์ศึกษาวิจัยและปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาการเกิดหมอกควัน    ไฟป่าในประเทศไทยและภูมิภาค ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดพิธีมอบเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 และอุปกรณ์สู้ไฟป่าสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัย     ในจังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชญาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นประธานในพิธี ในการนี้ตัวแทนจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รับมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ณ ห้องประดู่แดง 2 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) วันที่ 16 มีนาคม 2564

Cr. mfu today

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่

FB: https://www.facebook.com/NSMFU

website: https://nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 252 ครั้ง