การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อยครอบครัวพลังบวก ครั้งที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

   รศ.นพ.สุริเดว ทรีปาตี  และคณะทำงานจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.อรนลิน สิงขรณ์ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อย "ครอบครัวพลังบวก ครั้งที่ 1"  เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางในการทำโครงการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ และร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินการในโครงการดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่

FB: www.facebook.com/NSMFU

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 239 ครั้ง