กิจกรรมบริการวิชาการ "โครงการตลาดนัดสุขภาพ"

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์และสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการตลาดนัดสุขภาพ ณ อบต.แม่ข้าวต้ม มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาวะสุขภาพ ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ และให้บริการปฐมพยาบาล โดยมี ผศ.ดร.รัชนี  มิตกิตติ คณาจารย์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4  และ ชั้นปีที่ 1  ร่วมออกให้บริการวิชาการแก่ประชาชน  กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 87 ราย

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: www.facebook.com/NSMFU
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Kruawan Konyoo | อ่านข่าวทั้งหมด 336 ครั้ง