โครงการบ้าน NS ครั้งที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำอาจารย์ณัฐชยาภรณ์  ตั้งดำรงศิลป์ ผู้รับผิดชอบโครงการบ้าน NS ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักเพื่อนร่วมชั้นปี รุ่นพี่ คณาจารย์และบุคลากรในสำนักวิชาพยาบาล และสามารถปรับตัวในการเป็นนักศึกษาพยาบาลได้ ที่เน้นให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ได้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับได้ปรับตัว และทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ในรูปแบบ online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting และรู้จักสำนักวิชาผ่านคลิปวีดีโอ

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 311 ครั้ง