ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการสอบและสอบสัมภาษณ์ทุน กสศ. และทุนสิรินธร ประจำการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาพยาบาลประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการสอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับทุน กสศ. และทุนสิรินธร ประจำการศึกษา 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ในวันที่ 19 เมษายน 2564 ดังภาพ

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 419 ครั้ง