ประชาสัมพันธ์โครงการบ้าน NS ครั้งที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมบ้าน NS ในวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 2 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปในรูปแบบออนไลน์ผ่าน zoom application

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 262 ครั้ง