ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป โดยผู้ปกครองและผู้ที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 11 ผ่านทาง Facebook สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ตามกำหนดการ 

 

 

 

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 270 ครั้ง