โครงการรอบรู้ด้านสุขภาพทุกช่วงวัยกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

      สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการรอบรู้ด้านสุขภาพทุกช่วงวัยกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นในรูปแบบคลิปบริการวิชาการด้านสุขภาพ
      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น  และมีความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ นำไปสู่การดูแลสุขภาพของตนเอง บุคคลในครอบครัว และชุมชนที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
      กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

คลิปวิดีโอ "การดูแลลูกน้อยในยุค New Normal"   https://fb.watch/5yVjp1SPsE/

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: www.facebook.com/NSMFU
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Kruawan Konyoo | อ่านข่าวทั้งหมด 315 ครั้ง