บ้านเด็กเล็ก


กิจกรรมบ้านเด็กเล็ก

อบรมพัฒนาความรู้ในการดูแลเด็กให้แก่คุณครูบ้านเด็กเล็ก

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมบ้านเด็กเล็ก กิจกรรมสำนักวิชา

ประกาศรับสมัคร บ้านเด็กเล็ก MFU

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมบ้านเด็กเล็ก ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน ตั้งแต่อายุ 3 เดือน - 3 ปี

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมบ้านเด็กเล็ก ข่าวประชาสัมพันธ์

บ้านเด็กเล็ก (MFU Child Home) ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมบ้านเด็กเล็ก กิจกรรมสำนักวิชา

ประชุมผู้ปกครองบ้านเด็กเล็ก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมบ้านเด็กเล็ก กิจกรรมสำนักวิชา

ภาระงานฝ่ายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง E-mail ติดต่อ ภาระงาน
นางสาวกฤษณา มูลฐี เจ้าหน้าที่บริหาร
 (ครูปฐมวัย)
kritsana.moo@mfu.ac.th 0-5391-7557 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการเด็ก
การประเมินพัฒนาการเด็กส่งเสริมการเรียนรู้
ให้ความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องเด็กเล็ก
ดูแลเด็กประจำวันร่วมกับพี่เลี้ยง และรายงานสถิติจำนวนเด็กประจำวัน
นางสาวสุรีย์ แสนใจ ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
 (ครูพี่เลี้ยง)
janjira.uta@mfu.ac.th 0-5391-7557 ดูแลเด็กประจำวัน
ดูแลรับผิดชอบการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้งาน
จัดตารางเวรรับเด็กช่วงเช้าและเวรทำความสะอาดประจำวัน
บันทึกสถิติ การลา และอื่น ๆ ของเด็กประจำวัน
ช่วยเหลือกิจกรรมประจำวันและกิจกรรมพิเศษร่วมกับครูปฐมวัย
ช่วยเหลือการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของเด็กประจำเดือนร่วมกับพยาบาล
นางสาวนุชจรีย์  จอมมิ่ง ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
 (ครูพี่เลี้ยง)
nuchjaree.jom@mfu.ac.th 0-5391-7557 ดูแลเด็กประจำวัน
ดูแลรับผิดชอบการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้งาน
จัดตารางเวรรับเด็กช่วงเช้าและเวรทำความสะอาดประจำวัน
บันทึกสถิติ การลา และอื่น ๆ ของเด็กประจำวัน
ช่วยเหลือกิจกรรมประจำวันและกิจกรรมพิเศษร่วมกับครูปฐมวัย
ช่วยเหลือการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของเด็กประจำเดือนร่วมกับพยาบาล
นางสาวเจนจิรา อุทัยรักษ์ ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
 (ครูพี่เลี้ยง)
janjira.uta@mfu.ac.th 0-5391-7557 ดูแลเด็กประจำวัน
ดูแลรับผิดชอบการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้งาน
จัดตารางเวรรับเด็กช่วงเช้าและเวรทำความสะอาดประจำวัน
บันทึกสถิติ การลา และอื่น ๆ ของเด็กประจำวัน
ช่วยเหลือกิจกรรมประจำวันและกิจกรรมพิเศษร่วมกับครูปฐมวัย
ช่วยเหลือการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของเด็กประจำเดือนร่วมกับพยาบาล