พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 รศ. ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาล จำนวน 134 คน  ในพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมสมเด็จย่า ในพิธีดังกล่าวผู้สำเร็จการศึกษาได้ถวายคำอำลาและปฏิญาณตนต่อหน้าพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ และสามารถประกอบอาชีพพยาบาลได้อย่างภาคภูมิใจ

On Friday, May 20, 2022, the School of Nursing at Mae Fah Luang University announced the graduation of 134 nursing students with bachelor’s degrees for the 2021 academic year.  Assoc. Prof. Dr. Chayaporn Wattanasiri, the President of Mae Fah Luang University addressed the graduates.  The graduates then gave their vows and oaths in front of the statue of Princess Mother Srinagarindra. This event celebrates that the graduates have the knowledge to make a career in nursing with pride.

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 37 ครั้ง