กิจกรรมสำนักวิชา

โครงการการให้การปรึกษาและการปฏิบัติตัวต่อผู้ต้องขังรายบุคคล ครั้งที่ 2”

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ กิจกรรมสำนักวิชา

การหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา

การสัมมนาหัวข้อ การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้พ้นโทษอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ กิจกรรมสำนักวิชา

กิจกรรม "สัมมนาวิชาชีพนักศึกษาพยาบาล"

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

Smart nurse

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา กิจกรรมสำนักวิชา