กิจกรรมสำนักวิชา

โครงการ “วันพยาบาลของแม่ฟ้าและพิธีไหว้ครูพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566”

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา กิจกรรมสำนักวิชา

กิจกรรม "สองมือ หนึ่งใจ อสม. เพื่อพี่น้องบ้านเรา"

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ กิจกรรมสำนักวิชา

The School of Nursing from Mae Fah Luang University visited Deakin University in Melbourne, Australia from 4th to 7th September 2023.

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา

โครงการสองมือหนึ่งใจ อสม. เพื่อพี่น้องบ้านเรา รุ่นที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ กิจกรรมสำนักวิชา