กิจกรรมวิเทศสัมพันธ์

การหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา

Visitors from Oregon

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

การร่วมหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา

exchange students from University of South Bohemia, the Czech Republic

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา

ภาพบรรยากาศ Conference II: Unmasking the COVID-19: Protecting Health during the Global Crisis 2 December 2021

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา

ภาพบรรยากาศ Conference II: Unmasking the COVID-19: Protecting Health during the Global Crisis 1 December 2021

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา